Jaume Espí

 En

 

La meva experiència professional es basa en tres eixos: educació, risc social i salut mental.
Actualment realitzant funcions de tutor, sotsdirector i cap d’estudis.

Des del 1994 fins al 2010 com a educador social en centres juvenils sota la tutela del govern de Catalunya, aquests centres ofereixen cobertura a nens i joves amb trastorn mental separats de les seves famílies per raons socials i econòmiques, però també pel perfil de malalties mentals que tenen els mateixos nens i joves.

Del 2010 al 2018, com a mestre i psicopedagog, a les escoles d’educació especial que atenen alumnes amb trastorn de l’espectre autista, discapacitat intel·lectual, trastorns de conducta i malaltia mental, també com a psicopedagog fent intervencions amb joves amb dèficit d’atenció i hiperactivitat en consulta privada.

Des del 2018 fins a l’actualitat, també exerceixo de sotsdirector i cap d’estudis de l’escola Centre Pilot – Asproseat, coordinant la tasca pedagògica de l’equip de professors i codirigint l’escola. Actualment, coordino l’Adana Zona Jove on promoguem activitats de lleure per a joves amb TDAH, TEA i altres Trastorns del Neurodesenvolupament. Un espai on treballen l’autoestima, les habilitats socials, l’autoregulació emocional…

Últimas Publicaciones

Start typing and press Enter to search