Header_AtencionIntegrada_CAT
capçaleres_responsive_CAT

TDAH

Prevalença

Segons el DSM-IV-TR (2000), la prevalença del trastorn se situa entre el 3 i el 7% en nens edat escolar. Les dades sobre l’adolescència i l’edat adulta són imprecises..

Els índex varien segons l’autor o treball consultat. Aquestes diferències venen donades principalment per l’aplicació dels criteris diagnòstics. La prevalença del trastorn segons els criteris pel Trastorn Hiperquinètic de la CIE-10 estaria situada al voltant d’un 1%.

“EN LA DISTRIBUCIÓ PER SEXES, FINS AL MOMENT ELS DIFERENTS ESTUDIS SENYALAVEN UNA MAJOR INCIDÈNCIA DEL TDAH EN BARONS, AMB UNA RELACIÓ D’ENTRE 4/1 (4 BARONS PER CADA NENA) EN POBLACIÓ GENERAL I 9/1 EN POBLACIÓ CLÍNICA”

No obstant, cal senyalar que hi ha pocs estudis sobre nenes hiperactives, actualment la majoria d’autors (Barkley, Biederman, 1997) consideren que el TDAH està infradiagnosticat en les nenes, ja que presenten menys comportaments pertorbadors, que són els que interfereixen la vida escolar i familiar i més preocupen a mestres i pares, i en canvi presenten més símptomes d’humor/ansietat que els nois.

Diversos autors coincideixen en considerar el TDAH com el trastorn psiquiàtric-psicològic més comú de la infància (Anderson y cols., 1997, Weis 1985) i de l’adolescència. Es la causa més freqüent de derivació a un centre de salut mental.

_0004_PostgradoSobreTDAH
_0003_Ayuda deficit TDAH

Start typing and press Enter to search